Aranżacja sali przedszkolnej w Ostromecku dotyczyła przeprowadzenia remontu sal istniejących. Dlatego przy jej tworzeniu uwzględniono cześć istniejącego wyposażenia. Zaproponowano jasną kolorystykę z uwagi na fakt, ze dzieci w jednej sali nie tylko bawią się i jedzą ale również odpoczywają. W takich sytuacjach natłok kolorów, wzorów i zabawek przeszkadza dzieciom w wyciszeniu się i zaśnięciu. Liczne tablice magnetyczne oraz tablice do bieżących informacji tematycznych  zastąpiono jednym, jasnym pasem na ścianie pomalowanym farba magnetyczna

.